School for Harvest and Ministry


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Huisvesting:  Extern of intern
Locatie:  Zwijndrecht
Uniek:  Christelijk werker niveau A & B
Kosten:  Divers
Website:  www.schoolforharvest.nl

School for Harvest and Ministry


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Huisvesting:  Extern of intern
Locatie:  Zwijndrecht
Uniek:  Christelijk werker niveau A & B
Kosten:  Divers
Website:  www.schoolforharvest.nl

School for Harvest & Ministry in het kort:

Overweldigd door zijn liefde, een boodschapper van zijn genade!

Deze fulltime en parttime dag Bijbelschool is van dinsdag tot en met vrijdag. Het is een 1-jarige of 2-jarige Bijbelschool die sinds het jaar 2000 in Nederland functioneert. Alleen het eerste jaar kan parttime gevolgd worden waarbij dan de lesdagen dinsdag en donderdag als startjaar worden gedaan. Het jaar daarop worden dan de woensdag en vrijdag gevolgd. Wanneer het eerste en tweede jaar zijn doorlopen zijn de bekwaamheden zoals benoemd onder christelijk werker niveau A behaald. Indien alleen het eerste jaar is gevolgd is niveau B gehaald. Doel is om mensen te trainen die Betrouwbaar zijn, Bijbels verantwoord bezig zijn en Bekwaam zijn in het gebied waar ze hun gaven hebben ontvangen van Jezus.

Deze fulltime en parttime opleiding van School for Harvest and Ministry omvat:

Het eerste jaar van de opleiding worden vooral bekwaamheden verkregen op het persoonlijke niveau. De student ontwikkelt zichzelf, werkt aan een positief zelfbeeld (gebaseerd op de Bijbel) en leert Bijbelse principes toe te passen in zijn eigen leven. In dit eerste jaar wordt ook aandacht besteed aan het ontdekken van de eigen talenten, waardoor een gerichte beroepskeuze gemaakt kan worden. Dit kan dus ook inhouden dat een doorstroom naar het tweede jaar van de opleiding niet zinvol blijkt te zijn. Daarmee is dus de opzet van het eerste jaar nog steeds geslaagd! Daarnaast wordt in het eerste jaar ruime aandacht besteed aan het omgaan met elkaar in een groep: je zelf blijven en tegelijkertijd rekening houden met de ander. Na het eerste jaar zijn de volgende bekwaamheden behaald.

 • Persoonlijke: hij heeft zicht gekregen op wie hij is in Gods ogen en heeft een persoonlijke relatie met God en kan deze dagelijks vormgeven. Tevens kan hij op open wijze functioneren in de gemeente/organisatie en zich zelf beoordelen c.q. zich laten beoordelen door collega’s.
 • Visionaire: hij heeft een door God geïnspireerde visie voor zijn leven. Hij heeft zicht gekregen op eigen bekwaamheden/talenten.
 • Teamgerichte: hij kan samenwerken met anderen en kan zich toewijden aan het groepsdoel waarbij tevens de eigen ‘grenzen’ bewaard worden.
 • Leerstellige: hij heeft zich gekregen op een deel van de boodschap/leer van de Bijbel zoals deze in de 66 boeken is verwoord en kan deze toepassen in zijn eigen leven.

Het 2e jaar omvat: leerstellige, educatieve, pastorale, liturgische, missionaire, persoonlijke en leiders bekwaamheden. Er worden stages gekozen in de specifieke richting waar de gaven/talenten van de student liggen. De student zal bekwaam worden om op zelfstandige wijze in teamverband kunnen functioneren in de kerkelijke gemeente of zendingsorganisatie.

De lessen worden op interactieve wijze gegeven door een vast lerarenteam. Enkele gastdocenten worden voor specifieke onderwerpen ingezet. De Bijbelschool is verbonden aan Nehemia Ministries te Zwijndrecht en heeft ook dezelfde opleiding in Suriname en Kenia.

Locatie: School for Harvest and Ministry is gevestigd in Zwijndrecht. Er is een mogelijkheid tot intern wonen in een mannenstudentenwoning, vrouwenstudentenwoning of gastgezinnen.

Lesweek: De lestijden zijn van 09.00 uur tot 15.30 uur. Dinsdag tot en met vrijdag is fulltime. Parttime is dinsdag & donderdag en de 2e keer parttime is woensdag & vrijdag.

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkelde lessen, de readers zijn bij de prijs inbegrepen.

Zendingsreizen: Het eerste jaar wordt er een outreach van tien dagen naar Roemenië gemaakt en in het tweede jaar naar Suriname/Kenia (dertien dagen).

Viermaal per jaar organiseert de Bijbelschool een introductieavond met een uitleg over de visie van de Bijbelschool, kennismaken met de leraren en het horen van getuigenissen van de studenten.

 • Dinsdag 14 april 2015 om 19.30 uur in Nehemia.
 • Dinsdag 9 juni 2015 om 19.30 uur in Nehemia.

   

 • Dinsdag 7 juli 2015 om 19.30 uur in Nehemia.
 • Dinsdag 25 augustus 2015 om 19.30 uur in Nehemia.
 • Ik ga meer begrijpen wat intimiteit met God betekent.
 • Ik zie dat ik een andere positie mag innemen.
 • Ik ben anders naar me zelf gaan kijken. Meer vrijmoedigheid ontvangen. Een hoop mogen ontdekken van Zijn woord.
 • Ik ben meer gefocust op God en Zijn plan met mijn leven, in plaats van op me zelf.
 • Ik ben van een verstandelijk mens, veranderd naar een mens met een hart voor God.
 • Ik wist ook niet echt wat genade inhield. Eindelijk kan ik zeggen dat God van me houdt.
 • Het leven met God is geland: in alle gebieden van mijn leven.
 • Er is een gezond fundament van eigen waarde gelegd.
 • Ik had mijn geloof heel erg op gevoel gebouwd. Er is nu een fundament gelegd op Zijn waarheid, het Woord.
 • Veel geleerd over Gods Woord, inzichten gekregen.
 • Hij heeft me gedoopt met Zijn Geest, wat is dat mooi!
 • Jezus heeft me veel liefde gegeven, wat maakt dat ik van binnenuit verander.
 • Jezus heeft de hardheid van me afgebroken.
 • Ik kwam met onrust in mijn denken, maar dat is veranderd in een veel dieper vertrouwen en veiligheid en geborgenheid bij God. Door het onderwijs heb ik eindelijk mijn positie in het huwelijk ingenomen.
 • Ik heb mezelf gevonden in Hem. Jezus heeft me de Vader geopenbaard. Er is een honger in me opgewekt naar meer van Zijn tegenwoordigheid en Zijn Woord. Ik heb meer een relatie gekregen met de Heilige Geest. Meer discipline gekregen. Er is herstel gekomen in de relatie tussen mij en mijn ouders. Daar heeft de Heer in deze opleiding voor gezorgd.
 • Ik heb geen last meer van depressie en kan nu genieten van alles. Hij heeft de leegte in mijn hart opgevuld, zodat ik niet meer telkens hoef te zoeken naar bevestiging.
 • Ik ben vrij gekomen van zelfhaat, depressie, religie en angst.
 • Ik heb God leren kennen als Vader. Ik heb geen constante pijn meer in mijn hart. Door het jaar ontdekte ik dat ik veel muren om mijn hart had, deze zijn langzaam aan weggehaald. Ik ben van waarde voor God.

De kosten fulltime zijn € 2.950,- excl. € 675,-voor de outreach en € 1.650,- voor eventuele huisvesting. De kosten parttime zijn € 1.750,- en €1.650,- voor eventuele huisvesting. Het 2e fulltime jaar kost € 2.950 excl. € 1.200,- voor de outreach en € 1.650,- voor eventuele huisvesting