Artios


Categorie:  Parttime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Ede, Hardinxveld-Giessendam, Urk en Zeist
Aanbod:  12 avonden of 12 zaterdagen
Kosten:  € 179,- avond € 375,- zaterdag
Website:  www.artiosbijbelschool.nl

Artios


Categorie:  Parttime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Ede, Hardinxveld-Giessendam, Urk en Zeist
Aanbod:  12 avonden of 12 zaterdagen
Kosten:  € 179,- avond € 375,- zaterdag
Website:  www.artiosbijbelschool.nl

Artios Bijbelschool in het kort:

Artios Bijbelschool biedt cursussen aan over ontdekkende Bijbelstudie. In seizoenen van Artios Bijbelschool lees je samen met andere deelnemers een heel Bijbelboek, waarbij we je handvatten aanleren om zelf ontdekkende Bijbelstudie te doen. Ook geven we je de benodigde achtergrondinformatie om de gelezen teksten goed te leren begrijpen.

Locatie: De Artios bijbelschool maakt gebruik van verschillende locaties in Ede (zaterdag), Hardinxveld-Giessendam (woensdagavond), Urk (maandagavond) en Zeist (donderdagavond).

Lesmomenten: De avondcursussen duren van 19:15 uur tot 21:45 uur. Artios Zaterdag duurt van 9:00 uur tot 15:30 uur. Seizoenen van Artios Bijbelschool duren van september t/m maart (of uiterlijk begin april).

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkeld materiaal van diverse docenten.

Artios Bijbelschool biedt in Nederland verschillende deeltijdcursussen aan over ontdekkende Bijbelstudie:

  1. Artios Avondschool: een module van 12 cursusavonden over Hebreeën met verwijzingen naar de Psalmen. Op meerdere locaties in Nederland te volgen: Hardinxveld-Giessendam, Urk en Zeist.
  2. Artios Masterclass: een module van 12 cursusavonden over Openbaring met aandacht voor de Oudtestamentische achtergrond. Te volgen in Ede.
  3. Artios Zaterdag: een module van twaalf zaterdagen over Hebreeën met verwijzingen naar de Psalmen. Daarnaast extra vakken over de boodschap van Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament voor de tijd van de eerste lezers en een aansluiting naar de tijd waarin wij leven. Te volgen in Ede. Via deze cursussen willen we christenen toerusten in hun persoonlijk geloof en functioneren in kerk en maatschappij. Van elk uur cursus bij Artios Bijbelschool zijn deelnemers minimaal een half uur in groepjes aan de slag met de Bijbel. We willen dus niet alleen over de Bijbel spreken, maar vooral de Bijbel zelf laten spreken. Docenten van Artios Bijbelschool zijn o.a. drs. Age Romkes, prof. dr. Pieter Siebesma en dr. Robert Doornenbal.

Het lesaanbod van Artios Bijbelschool bestaat uit jaarlijkse modules die los van elkaar gevolgd kunnen worden. Elke module bestaat uit twaalf avonden in een frequentie van doorgaans eens per twee weken.

Totale programma Het totale programma dat aangeboden wordt zal per lesplaats uit minimaal vier modules bestaan. Dat wil zeggen dat een cursist vier jaar achtereen kan komen zonder doublures te krijgen. Na vier jaar kunnen dezelfde modules herhaald worden, maar het is ook mogelijk dat er dan weer nieuwe ontwikkeld worden.

Van 7 t/m 11 januari 2013 houdt De School voor Bijbelse Studies (SBS, een onderdeel van Jeugd met een Opdracht) een open week over ontdekkende Bijbelstudie. Aan deze open week werkt ook Age Romkes, hoofddocent van Artios Bijbelschool, mee. Deze cursus is een goede en leuke introductie op ontdekkende Bijbelstudie en wordt gehouden op de rustig gelegen locatie Heidebeek.

Meer informatie over deze open week is te vinden op de website van de SBS.

“Het mooiste aan Artios is de eenvoud van de Bijbelstudie. De Bijbel lijkt voor ons vaak ingewikkeld en zelfs een beetje bedreigend. Maar bij Artios leer je Gods Woord eerbiedig, maar ook onbevangen te benaderen.” – Henk Medema, (christelijk spreker en uitgever)

“Artios Masterclass Mattheus bracht me terug naar de essentie van het bijbellezen en -begrijpen. Het niveau is hoog en uitdagend, de docenten zijn kundig en er is alle ruimte voor eigen inbreng.” – Wilco van Doorn, deelnemer Artios Masterclass)

“Het is geweldig om samen na te denken over de boodschap van de Bijbel voor ons vandaag. Ook als docent leer ik elke avond wel weer iets nieuws.” – Age Romkes (hoofddocent Artios Bijbelschool)

“Voor mij staat Artios Zaterdag voor verbinding. Verbindingen leggen – of ontdekken – tussen de Bijbel en ons persoonlijke en gemeenschappelijke leven als christenen vandaag, en tussen de Bijbelse boodschap en de hedendaagse cultuur. Dit vind ik heel relevant: het is alsof de draaiende wielen van je geloof ineens het asfalt raken!” – Robert Doornenbal (docent Artios Zaterdag)