Bijbelschool C7


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 28 jaar
Huisvesting:  Intern
Locatie:  Heverlee
Uniek:  ‘Huisgezin’ setting
Kosten:  € 7.190,-
Website:  www.bijbelschool.be

Bijbelschool C7


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 28 jaar
Huisvesting:  Intern
Locatie:  Heverlee
Uniek:  ‘Huisgezin’ setting
Kosten:  € 7.190,-
Website:  www.bijbelschool.be

Bijbelschool C7 in het kort:

Bijbelschool C7 biedt een 1-jarige opleiding aan voor jongeren van 18 t/m 28 jaar. C7 staat bekend als een unieke bijbelschool met een uitdagend karakter, doordat er gestreefd wordt naar 50% theorie en 50% praktijk.

Bijbelschool C7 is gebouwd op 7 waarden: Christus gericht, Charismatisch, Creatief, Communicatief, Consequent, Confronterend en Capabel. Deze waarden worden gebruikt als richtlijn voor het lessenpakket, de toerusters en de kwalificatie.

  • Christus gericht: Jezus Christus staat centraal in alles wat je doet.
  • Charismatisch: je leert samenwerken met de Heilige Geest.
  • Creatief: je traint je creatieve spieren.
  • Communicatief: je verbreedt je sociale vaardigheden.
  • Consequent: je oefent zelfdiscipline.
  • Confronterend: de lessen die je volgt en ervaringen die je opdoet, geven veel stof tot nadenken.
  • Capabel: je gaat actief op zoek naar je unieke talenten, capaciteiten en je plek in Gods Koninkrijk.

Locatie: Bijbelschool C7 is gevestigd in Leuven, in een gebouw dat volledig voor dit doel is gerenoveerd. Er zijn twee en driepersoonskamers, voorzien van wasbak en er zijn douches op de gang.

Lesweek: In de week wordt er les gegeven van 10:00-12:00 uur en van 13:30 tot 15:30 uur. In het weekend gaan studenten meestal op actie. In de avond is er lesverwerking of voorbereiding. Eén avond in de week is vrij. Soms geven gastdocenten ook in de avond les, soms is er een actie over meerdere avonden gepland. Eén (lang) weekend in de maand is vrij, alsook de schoolvakanties.

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkelde lessen door de docent die vanuit hun passie en bediening lesgeven.

Zendingsreizen: Eén korte zendingsreis binnen Europa en een lange zendingsreis naar Azië, Zuid-Amerika of Afrika. Meebouwen aan een dynamische kerk in Leuven: Focus on Christ! Deel nemen aan evangelisatie activiteiten, profetische conferenties, genezingsbijeenkomsten e.d. in België en Nederland. Meedoen met speciale evenementen: De VVP ontmoetingsdag, TNT-Weekend, PJV krokuskamp, Roots enz!

Opendagen in 2018 12:00 uur tot 18:00 uur.

  • Zaterdag 13 januari
  • Zaterdag 21 april
  • Zaterdag 25 augustus

Je mag ook een lesdag meemaken, mail ons even en we geven je een voorstel: office@bijbelschool.be

 

Bijbelschool C7 getuigenisAnnelein: “Je begint aan de bijbelschool denkende dat je al heel wat gezien en gehoord hebt. Je eindigt na een jaar bijbelschool met het besef dat er nog zo veel meer is om te leren, te zien, te geloven en te doen! Het leek wel of ik tijdens dit jaar wakker werd. Ik ontdekte zoveel nieuwe dingen van Gods karakter en het Woord ging voor mij voor het eerst echt leven. Hoe kwam dit? Doordat ik de dingen uit de Bijbel om me heen zag gebeuren. Ik vergeet nooit meer het moment waarop ik besefte dat wij niet alleen God nodig hebben, maar dat Hij ook ONS nodig heeft. Eerst lag ik er nachten van wakker. Ik dacht na over de verantwoordelijkheid die ik erbij kreeg in mijn leven. Later dacht ik “wauw” wat een uitdaging en wat een voorrecht dat Hij ons heeft uitgekozen om echt Zijn handen en voeten te zijn. Vanaf dat moment veranderde ik echt van een passieve, naar een actieve christen! Ik wist dat er nog zoveel te doen was en kon niet wachten om alles in praktijk te brengen wat Jezus ons geleerd heeft. Wees maar niet bang, hier krijg je tijdens het bijbelschool jaar genoeg de kans voor!”

Bijbelschool C7 getuigenis 2Corriette: “Ik ben 21 jaar oud, kom uit Nederland en heb dit jaar de eer om student te zijn op Bijbelschool C7 in Leuven. Ik ben hier erg dankbaar voor en wil jullie proberen uit te leggen waarom. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, waar ik mijn ouders erg dankbaar voor ben. Op mijn 14e heb ik mijn leven aan God gegeven. Voor mij was dit het begin van een zoektocht naar mijn identiteit en het fundament voor mijn geloof. Ook ging ik de bijbel onderzoeken en stuitte ik op dingen in de Bijbel die vragen bij mij opriepen. Zo las ik bijvoorbeeld in de Bijbel over de gaven van de Heilige Geest. In de kerk waar ik opgegroeid ben, werd hier geen aandacht aan gegeven. Omdat ik hier wel vragen over had en ook graag stappen in wilde zetten, ben ik blij dat Bijbelschool C7 op mijn pad kwam! Op C7 wordt ik uitgedaagd om in praktijk te brengen wat Jezus deed, om te gaan functioneren in de gaven van de Heilige Geest. Ik krijg de kansen en mogelijkheden om in alle gaven van de Heilige Geest stappen te zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat het ‘christen zijn’ voor mij een andere dimensie is ingegaan. Doordat ik God ook op deze bovennatuurlijke manier te leren kennen, heeft dat ook mijn Godsbeeld verbreedt. Ook worden we op andere gebieden uitgedaagd. We krijgen bijvoorbeeld ook les over hoe je het beste een preek in elkaar kan zetten en kan brengen. We krijgen ook de kans om dit in praktijk te brengen en gaan dus op een zondag spreken in een gemeente! Afgelopen Januari zijn we op zendingsreis geweest naar India en Nepal. We zijn hier een maand geweest en hebben op verschillenden plekken samenkomsten en conferenties gehouden. Op deze conferentie hebben we veel voor mensen gebeden. Ook kregen wij de kans om ons getuigenis te vertellen en uitnodigingen te doen voor redding. Ik ben erg blij dat ik de stap heb gezet om de Bijbelschool te gaan doen. Het heeft mij een goed fundament gegeven voor mijn geloof en helpt mij om mijn geloof praktisch te maken!”