Bouwstenen bijbelschool


Categorie:  Parttime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Plaatselijke gemeente
Aanbod:  16 avonden in 2 jaar
Kosten:  € ?-
Website:  www.ewv.nl

Bouwstenen bijbelschool


Categorie:  Parttime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Plaatselijke gemeente
Aanbod:  16 avonden in 2 jaar
Kosten:  € ?-
Website:  www.ewv.nl

Bouwstenen bijbelschool in het kort:

De Bouwstenen Bijbelschool kan opgezet worden in de plaatselijke gemeente met de eigen predikant als docent, evt. samen met collega’s of met cursusleiders vanuit het Evangelisch Werkerband. Zestien cursusavonden per seizoen. In principe duurt de bijbelschool 2 jaar. Er is materiaal voor zowel cursist als cursusleider ontwikkeld. Het EW verzorgt de training en begeleiding. De plaatselijke gemeente zorgt voor een locatie waar de Bijbelschool gehouden kan worden en voor de plaatselijke PR. De bouwstenen bijbelschool is een activiteit die onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke Protestantse gemeente valt.

Locatie: De bouwstenen bijbelschool kan in elke plaatselijke gemeente georganiseerd worden.

Lesmomenten: Twee jaar lang gaan de studenten  16 avonden de diepte in. Deze avonden kunnen per plaatselijke gemeente vrij worden ingevuld.

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkeld materiaal vanuit het Evangelisch Werkverband.

Welke stof wordt in de twee jaren van de Bouwstenen Bijbelschool behandeld?

 Lessen eerste jaar:

 Lessen tweede jaar

1. Het Vaderhart van God

 1. Bijbelse kijk op de mens

 2. Omgang met God

 2. Relaties met anderen

 3. Persoonlijk gebed (download

voorbeeldles)

 3. Vergeving en verzoening

 4. Samen bidden

 4. Bijbelse basis voor getuige zijn

 5. Geloofszekerheid

 5. Wie zijn mijn buren?

 6. De Bijbel van vroeger tot nu

 6. Hoe vertel ik het mijn buren?

 7. Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel

 7. Je persoonlijke getuigenis

 8. Omgaan met de Bijbel

 8. Opruimen van blokkades

 9. Aan de slag met de Bijbel

 9. Communicatie van het

Evangelie

 10. Jezus, God en mens

 10. Rentmeestersschap

 11. Jezus, de Verlosser

 11. De gemeente als lichaam

 12. Een heilige levenswandel

 12. Andere beelden van de

Gemeente

 13. De Heilige Geest in het Oude Testament

 13. De gaven van de Heilige

Geest (met gaventest)

 14. De Heilige Geest in het Nieuwe Testament

 14. Standhouden

 15. De Heilige Geest in de christen

 15. God dienen met de gaven

die je hebt

 16. Vervulling met de Heilige Geest

 16. Gods wil ontdekken

Heeft u interesse in het opzetten van een Bouwstenen Bijbelschool in uw eigen gemeente: Vraag dan informatie, een adviesgesprek of een proefles aan (bij voorkeur) per mail bij Rianne Kort-Verkerk of u belt 0342-460010.