Charis Bible College Nederland


Categorie:  Voltijd of Deeltijd
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Naarden
Aanbod:  Op maandag t/m donderdag:
VOLTIJD 2 jaar – 4 dagdelen per week
DEELTIJD 4 jaar – 2 dagdelen per week
Kosten:  VOLTIJD: € 2.860,- per jaar DEELTIJD: € 1430,- per jaar
(Bij betaling in 10 maandelijkse termijnen: 10% verhoging)
Website:  Charisbiblecollege.nl

Charis Bible College Nederland


Categorie:  Voltijd of Deeltijd
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Naarden
Aanbod:  Op maandag t/m donderdag:
VOLTIJD 2 jaar – 4 dagdelen per week
DEELTIJD 4 jaar – 2 dagdelen per week
Kosten:  VOLTIJD: € 2.860,- per jaar DEELTIJD: € 1430,- per jaar
(Bij betaling in 10 maandelijkse termijnen: 10% verhoging)
Website:  Charisbiblecollege.nl

Charis Bible College in het kort:

Het eerste voltijdjaar (deeltijd: 1e + 2e  jaar) wordt voornamelijk in het klaslokaal doorgebracht. Het genadeonderwijs geeft je een krachtig Bijbels fundament. In het tweede voltijdjaar (deeltijd: 3e  + 4e jaar) wordt het klassikale onderwijs meer gecombineerd met praktijkgerichte training. Ook is het de bedoeling dat je in dit tweede voltijdjaar (deeltijd: 4e jaar) uitstapt in echte bedieningssituaties en tevens deelneemt aan een zendingsreis naar het buitenland. Voor diegenen die geloven dat ze geroepen zijn tot een levensvervullende bediening wordt een 3e jaar aangeboden; Engelstalige lessen over leiderschap worden gecombineerd met praktijkgerichte training op het gebied van leiderschap.

Locatie: Charis Bible College is gevestigd aan de Nikkelstraat 3a, 1411 AB in Naarden

Lesmomenten:

 • Voltijdopleiding: elke werkdag van 9.00-13.00 uur met aansluitend gezamenlijke lunch (vakantieplanning volgens de landelijke vakantieroosters
 • Deeltijdopleiding: Twee jaar lang een studie van circa 18 zaterdagen en 2 weekenden.
 • Deeltijdgroepen op locatie bieden op verschillende avonden hetzelfde modulaire onderwijs aan. Kijk voor locaties en contactgegevens op andrewwommack.nl/deeltijdgroepen

Lesmateriaal: Gedegen gestructureerd en bijbelgetrouw internationaal onderwijs (op elke extensionschool hetzelfde) vanuit Charis Bible College in Colorado, onder supervisie van Andrew Wommack

Modules in het eerste voltijdjaar (deeltijd 1e + 2e jaar) van Charis Bible College 

Lesinhoud

Het lesprogramma van Charis Bible College bevat onder meer onderwijs over ‘relatie met God’, ‘de basis van rechtvaardigheid’, ‘van God ontvangen’, ‘overzicht van het Oude Testament’ en nog veel meer modules die de student een solide Bijbels fundament geven. De nadruk ligt op geloof, genade en wandelen met de Heilige Gees, door het werk aan het kruis en de opstanding van Jezus Christus.

Het grootste deel van het onderwijs wordt gegeven met behulp van DVD’s van lessen zoals die in Charis Bible College in Colorado Springs worden gegeven. Deze worden afgewisseld met ‘live’ lessen van Nederlandse leraren. Van al de DVDlessen wordt een Nederlandse vertaling op schrift aangeboden, en tevens zijn veel DVD’s van ondertiteling te voorzien. Als ‘live-teachings’  in het Engels worden gegeven zal er een vertaler aanwezig zijn.

Wanneer het programma met voldoende resultaat is afgerond ontvangt de student een certificaat. Studenten moeten het eerste voltijdjaar (deeltijd 1e en 2e jaar) hebben doorlopen voordat ze het programma van het tweede voltijdjaar (deeltijd 3e en 4e jaar)  kunnen volgen.

 

Modules in het eerste leerjaar

Hieronder staan modules die in het eerste leerjaar kunnen worden aangeboden. Het overzicht is niet volledig. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen modules worden gewijzigd.

Onwankelbaar fundament I & II

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 8

In deze module worden twee onderwerpen behandeld.

1) De integriteit van het Woord. Besproken wordt: de waarheid, zekerheid, zorgvuldigheid en onfeilbaarheid van Gods Woord.

2) Christelijke Filosofie. Filosofie = systeem van gedachten. Is ons denken gericht op het Woord of op de wereld..

Basis van gerechtigheid I & II

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 9

In deze module worden twee onderwerpen behandeld. 1) Geest, ziel en lichaam. Een studie waarin Bijbels wordt onderbouwd dat, als we wedergeboren zijn, onze geest in Christus volmaakt is. Onze ziel en ons lichaam moeten in overeenstemming komen met onze geest. 2) Identiteit in Christus. De Bijbel vertelt ons wie we ZIJN (niet: wie we worden) in Christus, als we wedergeboren zijn. We zijn een nieuwe mens, geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Ef.4:24)

De Heilige Geest I

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

In deze module worden de werken en kwaliteiten van de Heilige Geest bestudeerd. Hoe werkte Hij in het O.T., hoe tijdens de periode dat Jezus op aarde was en hoe werkt Hij nu, in de periode van de Kerk (vanaf Handelingen 2 tot nu)? Met behulp van de Heilige Geest kunnen wij de werken doen die Jezus deed – en grotere! Hoe?  We leren wat het betekent om ‘uit de Geest geboren te zijn’, ‘In de Geest gedoopt te zijn’, en ‘uit te gaan in de kracht van de Geest’. Op de laatste twee items gaan de volgende modules (II + III) over de Heilige Geest uitgebreid in.

 

De Heilige Geest II

 • Leraar Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

De Doop in de Geest vindt – niet automatisch – plaats nadat je bent (weder)geboren ‘uit de Geest’ (Joh.3:3-6). Nadát je deel bent geworden van het Lichaam van Christus – gedoopt in het Lichaam door de Geest (1 Kor.12:13) – word je door Jezus gedoopt in de Geest (Joh.1:33). Het zijn twee afzonderlijke gebeurtenissen. We leren dat de Wedergeboorte de ‘vrucht van de Geest’ (Gal. 5:22) voortbrengt; evenzo zet de Doop in de Geest de ‘kracht (vermogens)’ van de Geest vrij, waardoor we kunnen functioneren in de ‘gaven van de Geest’ (1 Kor.12:8-10). Hierover gaat module H.G. III.

 

De Heilige Geest III

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

Functioneren in de gaven van de Geest (1 Kor.12:8-10). Wij zijn hier op aarde om GOD te openbaren. Wij zijn het vat waar Gods uitnemende kracht doorheen wil werken (2 Kor.4:7). Als wij de Heilige Geest toestaan, en afstemmen op wat Hij wil uitzenden, kan Hij Zich – zoals Hij dat wil (vers 11) – door ons ALLEN (vers 6) heen openbaren d.m.v. alle genoemde gaven. Net als Jezus kunnen wij uit onszelf niets doen, maar wij zoeken de wil van de Vader….(Joh.5:30). Wat is Gods wil? Jezus openbaarde Gods wil, bijv. door ALLEN te genezen. Wij zijn als Jezus in deze wereld (1 Joh.4:17).

Bijbelse Verbonden

 • Leraar: Lawson Perdue
 • Aantal lessen: 8

Het doel van deze studie is om het karakter van God te leren kennen door – een openbaring van – de verbonden die Hij heeft gemaakt met de mens. Dit om ons geloof in en ons vertrouwen op God meer en meer te ontwikkelen tot de basis van ons leven. De studie behandelt het verbond met Adam, Abraham, Israël. Daarna laat de studie ons zien dat het verbond met God, dat de gelovige in Christus heeft, volledig is en alle eerdere verbonden insluit.

Realiteit in Christus

 • Leraar: Lawson Perdue
 • Aantal lessen: 8

Deze module leert ons om de waarde te begrijpen van onze nieuwe identiteit in Christus, die we ontvangen bij onze wedergeboorte. We zien hoe een werkelijk begrip van ‘wie we zijn in Christus‘ ons helpt om te komen tot het doel en plan dat God voor ieder van ons in dit leven heeft.

Inleiding tot de Bijbel

 • Leraar: Barry Bennet
 • Aantal lessen: 8

Door deze cursus ontwikkel je vertrouwen in de Bijbel als het Levende Woord van God, doordat je gaat begrijpen wat de openbaring, inspiratie, samenstelling en instandhouding van de Bijbel werkelijk inhoudt.

 

Goedheid, Liefde van God, Geloof

 • Leraar: Arthur Meintjes
 • Aantal lessen: 8

De meeste mensen hebben vanwege ervaringen uit het verleden geen reële kijk op wat ware liefde zou moeten zijn. We zijn geïndoctrineerd met en – jammer genoeg – bevestigd in bepaalde gezichtpunten m.b.t. liefde:  liefde moet verdient worden, gekocht worden… liefde bezeert, enz. 1 Korinthiërs 13 beschrijft echter de WARE LIEFDE, de Liefde die God is. Dit is de liefde waarmee God ons liefheeft, óndanks wie we zijn. Gods liefde is zonder voorwaarden t.o.v. ons! Hij heeft ons eerst liefgehad; zelfs toen wij nog vijanden van Hem waren, had hij ons lief. Dat komt omdat God gelijk is aan Liefde. Het is als een tafel van hout…. Je kunt het hout er niet uit halen, want dan is het geen tafel meer….. Zo kunnen we Liefde en God ook niet scheiden. Als je God kent, ken je Liefde en héb je lief (1 Joh.4:8). Als je God kent, ken je ook Goedheid … In Zijn Woord worden we uitgedaagd om dat te ervaren: ‘SMAAK en zie dat de Heer GOED is’ (Ps.34:9)

Geloof

 • Leraar: Greg Fritz
 • Aantal lessen: 9

Is het Gods wil dat we overwinnen? Ja! Overwinnen alle christenen? Nee! Komt dat doordat God kiest om sommigen overwinnaars te maken en anderen niet? Nee! Gods Woord zegt in 1 Joh. 5:4 dat AL wie uit God geboren is, IS een overwinnaar. IEDERE christen IS een overwinnaar, maar niet iedere christen leeft daarin. De beslissende factor om te overwinnen is niet: jouw strategie, of ‘geluk hebben’, of ‘de tijd waarin je leeft’. De beslissende factor is: GELOOF! “….dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft, namelijk ons geloof.” Waar is jouw geloof op gericht? Op overwinning…. of op verslagenheid? Als je leeft in verslagenheid, spreekt in verslagenheid, denkt in verslagenheid…. is het duidelijk dat je niet zult overwinnen. Als jouw geloof is gericht op overwinning, op de beloftes uit Gods Woord, zál het resultaat brengen, zál het je tot nut zijn (Hebr.4:2).

De brief aan de Galaten

 • Leraar: Berry Bennet
 • Aantal lessen: 8

Door deze cursus ontwikkel je vertrouwen in de Bijbel als het Levende Woord van God, doordat je gaat begrijpen wat de openbaring, inspiratie, samenstelling en instandhouding van de Bijbel werkelijk inhoudt.

Relatie met God 1

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 8

Deze studie bestaat uit twee modules. Het 1e deel van de 1e module behandelt ‘De ware aard van God’, die is: Goed, Genadig en Liefdevol. En God is de Onveranderlijke, ook al komt Hij in het O.T. als een hardvochtige God naar voren.  De O.T. Wet en de N.T. Genade zijn niet verenigbaar zijn, want de wet is niet uit geloof (Gal. 3:9-11), en alleen door geloof staan wij ‘recht’ voor God (Rom.5:1). Het 2e deel: ‘hardheid van hart’. Iemand met een verhard hart hoeft geen ‘Godhater’ te zijn (Mar.6:52). Een heilig leven zal Gods houding naar jou niet veranderen, maar de gevoeligheid van jouw hart naar God.

Relatie met God 2

 • Leraar: AndrewWommack
 • Aantal lessen: 8

Het 1e deel van deze 2e module: ‘God is niet schuldig’, Hij is niet de auteur van onze problemen. God staat aan onze kant! Jezus kwam om de wil van de Vader te doen (Joh.5:30), en dat was: de werken van de duivel verbreken (1 Joh.3:8, Hand.10:38). God kan gelovigen beproeven, maar niet met het kwade (Jak.1:13). Uitzonderingen (Job, Herodes, Elymas) stonden buiten Gods Verbond.  2e deel: ‘Gezag van de Gelovige’. God gaf de heerschappij over het natuurlijke aan de mens (Gen.1:26, Ps. 115:16). Jezus werd mens en demonstreerde Gods gezag op aarde. Zoals Hij is, zijn wij (1Joh.4:17).

De brief aan de Romeinen

 • Leraar: Lawson Perdue
 • Aantal lessen: 9

Romeinen – De openbaring van gerechtigheid. Het boek Romeinen wordt door velen gezien als de grootste uiteenzetting van Christelijke doctrine in de Bijbel. De openbaring van gerechtigheid  = de openbaring van het evangelie. In deze lessen bestuderen we de noodzaak van, de weg tot en de kracht van gerechtigheid die is geopenbaard in Christus en die wordt ontvangen door geloof.

Overzicht van het Oude Testament I

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

In de eerste les laat Wendell uit elk O.T.-bijbelboeken de typen en schaduwen zien die verwijzen naar Jezus. Les 2-8 behandelen de Bijbelboeken Genesis t/m Leviticus. In Genesis ligt de kiem van  alle grote leerstellingen, zoals ‘God tast nooit de vrije wil van de mens aan’, ‘de scheppende kracht van woorden’, ‘licht verdrijft de duisternis’, ‘Gods verlossingsplan’, e.d.  In Genesis leren we dat ‘geloof’ is het sleutelwoord in het leven van Noach en Abraham; zij zagen niet op omstandigheden…. Zij reageerden uit geloof, en zagen uit naar Gods belofte. We leren belangrijke lessen uit het ‘voorspoedige’ leven van Jacob en Jozef. In Exodus leren we van Mozes dat je Gods bestemming op je leven nooit in eigen kracht moet proberen te volbrengen. We zien d.m.v. types en schaduwen van Gods verlossingsplan verder uitgewerkt in Exodus: Egypte is een beeld van de wereld waar slavernij heerst; het Pesach bevat geweldige types van onze verlossing; redding omvat behalve bevrijding ook  welvaart en gezondheid. Leviticus vertelt ons in typen en schaduwen dat toegang tot God alleen mogelijk  is door het vergoten bloed; het vertelt ons hoe verloste mensen God in aanbidding kunnen naderen en in gemeenschap met Hem kunnen leven. Dit, om volkomen anders te zijn, en de wereld God te laten zien.

Overzicht van het Oude Testament II

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

In deze module worden de Bijbelboeken Numeri t/m 2 Samuël  behandeld. We trekking lering uit Numeri 11:4: ‘waar je mee omgaat, besmet je’; uit 11:19: redeneringen werken geloof tegen. God haalt verdrukkingen (slangen) niet weg uit je leven, maar geeft Zijn manier om niet onderuit te gaan. Deuteronomium: God zegt: doe wat ik je adviseer. Kies het leven! Het ‘beloofde land’ is een beeld van een leven IN de beloften van God. Jozua: God leidt Israël (beeld v.d. Kerk) op een onbekende weg. Geloofsgehoorzaamheid’, bij het oversteken van de Jordaan, bij de inname van Jericho…… dóen wat God zegt dat je moet doen. ZIE… niet wat voor ogen is, GELOOF is het bewijs van wat je nog niet ziet. Richteren: Uit het verhaal van Gideon leren we dat God ons noemt (‘strijdbare held’) zoals Hij ons ziet – in overwinning – en niet zoals wij onszelf zien (schuilhoudend). Simson is een beeld van de kerk, die nadat zijn haar (beeld van de Heilige Geest) was afgeschoren, krachteloos werd. Ruth: God genade is voor ALLE mensen die het aanvaarden. Hier leren we dat we daar moeten zijn  waar Gods zegening is. God reageert niet op wat wij doen; wij reageren op wat Hij al heeft gedaan. 1+2 Samuël: God verandert niet (Hij roept Samuël 3x op dezelfde manier); het is onze reactie dat het verschil maakt. Bij God is geen aanzien des persoons.  Voor koning Saul telde het behagen van mensen zwaarder dan God gehoorzamen.   In 2 Samuël leren we veel uit het bewogen en zondige leven van David. David keert echter iedere keer berouwvol terug naar God: zijn Toevlucht, Zijn Uithelper (hfst 22)… Hij was overtuigd van de goedheid van God (Ps.18:20)

Overzicht van het Oude Testament III

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

In deze module worden de Bijbelboeken 1 Koningen t/m de Psalmen behandeld. Uit 1 Koningen leren we van Salomo dat als je eerst  God en Zijn Koninkrijk zoekt, je alle andere dingen erbij ontvangt! Uit 1 Kon.17:4 leren we dat het belangrijk is om ‘daar’ te zijn waar God zegt dat je moet zijn, omdat ‘daar’ Gods voorziening is. Het principe dat Elia leerde aan Elisa  in 2 Kon.2: blijf niet hangen in de successen van het verleden, blijf vooruit gaan, denk groot, want dan beperk je God niet. Elisa deed 2x zoveel wonderen als Elia. In hfst.6  worden 7 van de gaven van de H.G. (uit 1 Kor.12) gemanifesteerd. 1+2 Kronieken herhalen de geschiedenissen uit 1+2 Koningen, maar met meer details. Door vergelijking van de gebeurtenissen in deze boeken komen we tot de conclusie dat Gods gezichtspunt soms toch anders is dan die van de schrijvers van het O.T., die niet geestelijk levend waren. In 1 Kon. 14 en 2 Kron. 13 staat de dood van Jerobeam beschreven, respectievelijk ‘hij ontsliep met zijn vaderen’ en ‘maar de Here sloeg hem, dat hij stierf.’ Uit Ezra kunnen we leren dat God bereid is om iedereen te gebruiken die gewillig is om op  Hem te reageren. Ezra beschrijft de terugkeer uit de ballingschap om de tempel te herstellen. Hij geeft het voorbeeld: bestudeer, leef en onderwijs het Woord van God. Onder Nehemia’s leiding worden de muren van Jeruzalem (na de ballingschap) weer herbouwd. Tegenstand, ontmoediging, compromis… dit zijn de misleidingen die satan op je pad stuurt als je in je bestemming wil gaan wandelen. Esther. Dit boek is een verslag van Gods bevrijding van een dreigende uitroeiing van het Joodse volk. Satans plan om deze uitroeiing tot stand te laten komen begon al bij de babymoord in Genesis, je ziet het keer op keer in de geschiedenis, en ook vandaag de dag is Israël omringt door haat. De geschiedenis van Job vond plaats voordat er nog maar enig verbond was tussen God en de mensen. Wij mogen schuilen in het verbond met God IN Christus, dus niets van wat Job overkwam is op ons van toepassing. Jobs rechtvaardig gedrag kwam voort uit vrees, uit eigen verdienste (door steeds te offeren). In tegenstelling tot Noach en Abraham kwam Jobs rechtvaardiging niet uit geloof. De Psalmen geven ons inzicht in de relatie van mensen met God. Psalm 22, 23 en 24 zijn de ‘herder’ psalmen. De goede Herder die Zijn leven geeft voor Zijn schapen; de grote Herder die blijft voorzien. De Opperherder die terugkomt.

Overzicht van het Oude Testament IV

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 5

In deze module worden de Bijbelboeken Spreuken t/m Jeremia behandeld. We leren o.a. uit: Spreuken – Leven naar wijsheid zal je belonen op emotioneel, lichamelijk en materieel gebied. Prediker –  Je hoeft niet wijs te worden door schade en schande; volg beter Gods instructies op. Hooglied – Je doet wat God graag wil omdat je Zijn liefde hébt, niet om het te verdienen. Jesaja – God is niet verantwoordelijk voor alles wat gebeurt; veelal zijn het onze eigen keuzes. Jeremia – Geef  nooit op! Dat is de sleutel tot de overwinning van iedere Christen

Overzicht van het Oude Testament V

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 5

In deze module worden de Bijbelboeken Klaagliederen t/m Obadja behandeld. We leren o.a. uit: Ezechiël – Als God je roept betekent dat niet: direct gaan. Voorbereidingstijd is geen verloren tijd. Daniël – Daniëls eindtijdprofetie betreft niet de Gemeente. Hosea – Als we Gods kennis niet leren of verwerpen, dan nemen we elke situatie zoals die komt…. Joël – Als je leeft in Gods gunst brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee. Obadja – God stuurt niemand naar de hel… Hij waarschuwt voor de hel en biedt Redding aan!

Overzicht van het Oude Testament VI

 • Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 4

In deze module worden de Bijbelboeken Jona t/m Maleachi behandeld. We leren o.a. uit: Jona –  Gods heil is voor ALLE mensen. Het is niet aan ons om te oordelen wie het niet waard zou zijn. Habakuk–  Uit geloof leven. Niet: God dwingen iets te doen; maar: toe eigenen wat Hij al deed. Zefanja –  Daar waar eenheid is, is Gods Zegen. “Reine spraak”(in tongen bidden) maakt eenparig. Haggai – Wat is je motivatie om iets te doen of te laten? Waar je hart is, is jouw schat. Zacharia – God roept geen mensen die zelf bekwaam zijn; Hij bekwaamt mensen die geroepen zijn.

Ontvangen van God 1

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 8

Deze studie bestaat uit twee modules. Het 1e deel van de 1e module behandelt: ‘Gebed’. Bidden doe je niet uit verplichting, niet om Gods gunst te verdienen. God is niet onze tegenstander die je ‘over moet halen’. Luk. 18:1-8: God NIET is als de onrechtvaardige rechter; Hij zal met spoed recht doen! Het 2e deel gaat over ‘Genezing’. Wij zijn van zonde EN ziekte verlost. Jezus heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen en in Zijn striemen ZIJN wij genezen (1 Petr.2:24). Waarom zou je ‘verspillen’ waar Hij voor betaald heeft? Dat is niet tot Gods eer! Bevecht elke ziekte zoals je elke zonde bevecht!

Ontvangen van God 2

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 8

Het 1e deel van deze 2e module gaat over: ‘Leven in Zegen of  Wonderen ervaren’. Soms is een wonder nodig in een crisissituatie, maar een leven in zegen is overvloediger en zal crisissituaties juist voorkomen. Gods zegen kan alleen worden verhinderd als je het niet aanneemt in geloof.  Het 2e deel behandelt: ‘Beteugel je emoties’. Geef niet toe aan slechte verlangens (emoties), dan ‘bevrucht’ je de zonde niet (Jac.1:14-15). Jezus zegt: Laat je hart niet verontrust zijn (Joh.14:1); wij hebben een keuze. Jouw emoties volgen jouw gedachte; je beheerst je emoties door waar je aan denkt!

De bediening van Jezus 1

 • Leraar: Barry Bennett
 • Aantal lessen: 8

In deze studie, van 2 modules, bestuderen we de context van Jezus’ leven en Zijn bediening. In de 1e module bestuderen we o.a. ‘het doel van Jezus’ komst’. Hij kwam om de wil van de Vader te doen (Joh.6:38). Alles wat Hij deed, ieder wonder, iedere genezing, was Gods wil! Ook wij kunnen wandelen in Gods wil en resultaten zien. Alle gelovigen hebben dezelfde mogelijkheid, de kracht is niet verminderd… maar in hoeverre wandel je in datgene wat aan jou is toegerekend? Jezus kwam om ons ‘relatie’ met de Vader te openbaren. Relatie met God is de sleutel tot alles.

De bediening van Jezus 2

 • Leraar: Barry Bennett
 • Aantal lessen: 8

In deze 2e module bestuderen we o.a.: ‘Jezus en de Wet’. Jezus introduceert het Koninkrijk, maar Hij leefde, bediende en stierf ‘onder de wet’, om uiteindelijk de wet te vervullen en voor ons het Nieuwe, Betere (Hebr.8:6) Verbond te stichten. In ‘Jezus en Geloof’ leren we hoe ‘geloof’ handelt in overeenstemming met je overtuiging; ‘geloof’ erkent het Woord boven wat onze zintuigen ons vertellen. ‘Geloof’- niet God – bepaalt wat ontvangen zal worden van God. In ‘Jezus leerde ons bidden’ leren we o.a. dat het geheim van gebed is: geloven dat je het ontvangen hebt (Mark.11:24).

Vrucht van de Geest

 • Leraar: Greg Mohr
 • Aantal lessen: 8

Gods eerste woorden tot de mens laat al het verband zien tussen succes in het leven en vrucht dragen (Gen. 1:28). Elke gelovige is, als navolger van Jezus, geroepen om vrucht te dragen, nl. de vrucht van de Geest (Gal. 5:22-23), wat het karakter van Jezus beschrijft. In deze module gaan we elk aspect van de vrucht van de Geest uitdiepen. Je zult leren wat het doel, de uitwerking en het plan is om de vrucht van de Geest volledig tot ontwikkeling en manifestatie in je leven en bediening te laten komen.

1 Johannes

 • Leraar: Lawson Perdue
 • Aantal lessen: 8

Eén ding is het allerbelangrijkste voor een christen: onze relatie met God! Dat komt voornamelijk naar voren in deze studie van de 1e brief van Johannes. Ook 1 Johannes 1:9 wordt behandeld. Al onze zonden zijn reeds vergeven (Kol. 2:13), maar moeten wij als christen nog steeds onze zonden belijden?

De Wapenrusting van God

 • Leraar: Delron Shirley
 • Aantal lessen: 8

Deze studie over de brief van Paulus aan de Efeziërs geeft ons inzicht in het fundament dat Paulus eerst legt in de eerste hoofdstukken van Efeziërs, voordat hij aan het eind in hoofdstuk 6:10 zegt: ‘Verder, mijn broeders’ en pas dan begint over weerstand bieden tegen duistere machten. Door bijbelse waarheden te belichten zal deze module je nieuwe inzichten geven m.b.t. geestelijke ‘strijd’.  Je zult bekrachtigd worden om meer dan een overwinnaar te zijn als het aankomt op confrontatie met duistere machten.

Uitmuntendheid in Bediening

 • Leraar: Greg Mohr
 • Aantal lessen: 8

Twee belangrijke aspecten, m.b.t. het staan in een bediening, komen in deze module aan de orde. 1) De kernwaardes en identiteit waarop jouw leven en bediening zijn gegrondvest. Compromissen, misleiding en mislukking worden vermeden als Gods kernwaardes zijn vastgezet in het hart van de bedienaar. 2) Essentiële leiderschapsprincipes die nodig zijn voor de bedienaar om – mensen te leiden naar hun bestemming, en – een leider te worden die het waard is om na te volgen.

Voorspoed

 • Ontworpen door:  Andrew Wommack Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 3

Het Griekse woord dat in onze Bijbelvertalingen bijna altijd wordt vertaald met redding of behoud (ook daar waar het in de Engelse vertaling wordt vertaald met ‘genezing’) behelst het hele pakket dat we ontvangen als we opnieuw geboren worden: redding, bevrijding, genezing, welvaart. Aan de hand van veel Bijbelteksten (o.a. 2 Kor. 8+9) legt Andrew uit dat het niet alleen Gods wil is dat we voorspoedig zijn, maar dat voorspoed al ons deel is. Voorspoed wil zeggen: genoeg hebben van Gods voorzieningen, zodat je tot stand kan brengen wat Hij wil dat je doet. Je bent gezegend om te zegenen.

De voorspoedige ziel

 • Leraar: Greg Mohr
 • Aantal lessen: 8

Volgens 3 Johannes 2 staat het welzijn van onze ziel in verband met onze lichamelijke gezondheid en (financiële) voorspoed. In deze module zul je de sleutels aangereikt krijgen om een welvarende ziel te grondvesten. Enkele van deze sleutels zijn: – rust vinden in de aanwezigheid van Jezus – veroordeling uit je leven bannen – in de juiste relatie staan tot ‘autoriteit’ – verankerd zijn in hoop – in geduld wandelen – enz. ‘Zoals het je ziel goed gaat, zo zal het je in alles goed gaan …’

Essentiële Waarheden van het Nieuwe Testament

 • Leraar: Arthur Meintjes
 • Aantal lessen: 8

Er staan veel waarheden in de Bijbel, maar niet al die waarheden zijn essentieel en fundamenteel. Dat betekent dat er veel dingen in de Bijbel staan die heel interessant zijn, maar niet heel belangrijk. Er staan ook waarheden in de Bijbel die belangrijk zijn, soms zelfs heel waardevol, maar toch niet essentieel.

Vaak gebeurt het, echter, dat Christenen waarheden uitvergroten en hun leven baseren op die waarheden, terwijl die toch niet essentieel of fundamenteel zijn. Als het je niet lukt om te leven in genezing en voorspoed, zal dat  niet noodzakelijkerwijs liggen aan wát je gelooft over genezing en voorspoed. Het zal hoogst waarschijnlijk meer liggen aan wát je gelooft over de essentiële en fundamentele waarheden voor wat betreft het Evangelie. Omdat… alle andere waarheden moeten zijn gebaseerd op en gegrond in de Waarheid van het Evangelie, om te kunnen werken.

School voor Genezing

 • Leraar: Jan Vossen
 • Aantal lessen: 16 – ‘live’lessen

Het christelijke leven behelst lichamelijke gezondheid voor een ieder die gelooft in Jezus. Het is net zo goed Gods wil dat we lichamelijk gezondheid zijn als dat we opnieuw geboren zijn. Voordat iemand geloof kan hebben voor genezing, moet hij/zij overtuigd zijn dat dit Gods wil is. Geloof kán niet heen om het kennen van Gods wil voor wat betreft gezondheid en genezing..

 

Modules in het TWEEDE voltijdjaar (deeltijd 3e + 4e jaar) van Charis Bible College 

Lesinhoud

De modules van het tweede jaar behandelen zeer praktische aspecten van de bediening.

Daarnaast bevat het tweedejaarsprogramma interactieve lessen, training  ‘on-the-job’, klassikaal onderwijs en een missiontrip.

Dit is de tijd van het leren door te doen, een tijd dat de student waardevolle ervaring opdoet in zijn/haar speciale bedieningsveld.

Na succesvolle afronding van het tweede jaar krijgt de student een diploma.

Voor diegenen die geloven dat ze geroepen zijn tot een levensvervullende bediening wordt een 3e jaar aangeboden; lessen over leiderschap worden gecombineerd met praktijkgerichte training op het gebied van leiderschap.

 

Modules in het tweede leerjaar

Hieronder staan modules die in het tweede leerjaar kunnen worden aangeboden. Het overzicht is niet volledig. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen de modules worden gewijzigd.

Hoe ga je met mensen om

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 8

Iemand zei eens: “Als er geen mensen waren, zou de bediening geweldig zijn.” De bediening draait echter geheel om mensen. Het is dus uiterst belangrijk om te leren hoe je relaties aangaat en ontwikkelt met de juiste mensen. Als er een conflict ontstaat – en dat zal zeker het geval zijn – dan is het van belang om te weten hoe je met dat conflict omgaat volgens het Woord van God. De oplossing van God werkt, maar je moet weten hoe je het in de praktijk brengt.

Jouw vorming in de bediening I & II

 • Leraar: Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 16

Volg de Bijbelschool, doe alle vereiste modules, ontvang je vergunning voor de bediening en je ordinatiepapieren en dan ben je klaar voor de bediening. Fout! God werkt niet volgens menselijke methodes. Deze module zal je helpen om het verschil te begrijpen tussen Gods kwalificaties voor de bediening en die van de mens. Aan het einde van deze module zul je ofwel vastbesloten zijn je hart toe te bereiden of je blijft zover mogelijk van een bediening vandaan.

Overzicht van het Nieuwe Testament I & II

 • Leraar Ontworpen door: Wendell Parr Deze lessen worden ‘live’ gegeven door Nederlandse leraren
 • Aantal lessen: 8

Dit is een overzicht van het Nieuwe Testament met aandacht voor de plaats van het Nieuwe Testament in Gods openbaring aan de mensheid. In deze module worden de auteur, het historisch kader, het doel en het thema van ieder boek bestudeerd. Speciale aandacht is er voor een aantal sleutelpassages.

De wetten van het Koninkrijk

 • Leraar: Barry Bennett
 • Aantal lessen: 8

Een studie over de geestelijke wetten die de schepping besturen en hoe we kunnen samenwerken met deze wetten om een overwinnend Christelijk leven te ervaren.

Handelingen: kracht voor bovennatuurlijk leven

 • Leraar: Barry Bennett
 • Aantal lessen 8

Een studie van de vroege gemeente en de sleutels voor de kracht die deze gemeente had. De nadruk zal liggen op de boodschap van de vroege gemeente, het doel van de Heilige Geest, de kracht van de Naam, het belang van het Woord, de kracht van gebed en de zending en groei van de gemeente.

Antwoorden op belangrijke vragen I & II

 • Leraar: Barry Bennett
 • Aantal lessen: 16

Een module die is bedoeld om de meest gestelde vragen te beantwoorden die veel Christenen hebben over de Bijbel en de wegen van God in de wereld. Vragen die beantwoord worden gaan onder meer over lijden en tragedies, de Drieëenheid, Job, de doorn in het vlees van Paulus, Ananias en Saffira, het houden van de sabbat en nog vele andere.

Genezing

 • Leraar: Barry Bennett
 • Aantal lessen: 8

In deze module zullen we:

 • zicht krijgen op bijbelse principes voor gezondheid en genezing,
 • uitleg krijgen over genezing vanuit het gezichtspunt van geest, ziel en lichaam,
 • leren wat van ons wordt verwacht als gelovigen en
 • zien wat Gods deel is in het proces van het ontvangen van genezing in ons lichaam.

 

Leiderschap: Lessen van Nehemia

 • Leraar:  Lawson Perdue
 • Aantal lessen: 8

In deze module kijken we naar hét voorbeeld van een leiderschap: Nehemia. Effectief leiderschap stelde Nehemia in staat om Gods mensen te motiveren om een verbazingwekkende taak uit te voeren in een record tijd.

een oude aan een jonge dienaar 

Advies van een oude aan een jonge dienaar

 • Leraar:  Andrew Wommack
 • Aantal lessen: 8

Paulus’ advies als oudere dienaar aan Timotheus als jongere dienaar.

De sleuteltekst van deze module is 1 Timotheüs 4:12 – Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.

Twee opdrachten: láát je niet minachten en wees een voorbeeld. Ook in 1 Petrus 5:3 vinden we dat laatste terug: ….niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

Training Gebedsbediening

 • Leraar:  Daniel Amstutz, Carlie Terradez
 • Aantal lessen: 8

In deze module worden we door Daniël Amstutz en Carlie Terradez meegenomen in een levendig en krachtig stuk onderwijs over het bidden met mensen.

Leer je autoriteit in Christus gebruiken om degenen voor wie je bidt, vrij te zetten en genezing en bevrijding te bedienen. Je zult verbaasd staan over wat deze module met jouw bediening gaat doen!

Leven in Balans

 • Leraar:  Greg Mohr
 • Aantal lessen: 8

Het leven is vol met verleidingen om in uitersten te leven.

Een succesvol en stressvrij leven en bediening vraagt een juiste balans in principes die elkaar lijken tegen te spreken.

 

Deze opleiding zal je helpen met gezonde verhoudingen tussen de volgende waarden: genade en geloof, de bediening in Woord en Geest, visie en wijsheid, gezonde leer, broederlijke eenheid, liefde en discipline, mededogen en confrontatie, vergevingsgezindheid en vertrouwen, leiding door de Heilige Geest en onderwerping aan autoriteit.

Levensstijl van Aanbidding

 • Leraar:  Daniel Amstutz
 • Aantal lessen: 8

Aanbidding is een leefwijze, geen muzikale stijl! Kende jij ongelovige aanbidding? Voel jij je als een niet-muzikale persoon en denk je dat aanbidding voor muzikale mensen is?

Je zult vrijgezet worden als je leert dat aanbidding voortkomt uit wie je bent, niet door wat je doet. Het is een antwoord op Gods onvoorstelbare liefde en genade. Dat wordt vertaald in een levensstijl die verandering in je teweeg brengt, van binnen naar buiten. Leer te naderen met een oprecht hart!

Leer, hoe een stem te zijn!

Het Leven van Christus

 • Leraar:  Greg Mohr
 • Aantal lessen: 8

God heeft ieder van ons een uniek doel en unieke bestemming gegeven om te vervullen. Ons hoogste doel is om veranderd te worden naar het beeld van Zijn Zoon – Rom. 8: 28-29. Deze opleiding is een studie over hoe het leven van Christus in jou zichtbaar kan worden – Zijn karakter en natuur – vandaag de dag op aarde. De kern van dit onderwijs is om jou identiteit in Hem  te geven en hoe als christen te wandelen.

 

Kerkgeschiedenis

 • Leraar:  Jan Vossen – Live lessen
 • Aantal lessen: 6

Lessen over de historie / ontstaansgeschiedenis van de kerk

 

Laat vrijheid regeren

 • Leraar:  Arthur Meintjes
 • Aantal lessen: 8

Als we over vrijheid spreken, dan betekent dat verschillende dingen voor verschillende mensen. Het merendeel van de gelovige mensen denkt dat de ‘vrijheid in Christus’ te verkrijgen is door opoffering en hard werken. Als we dat lang en hard genoeg hebben gedaan, zullen we uiteindelijk beloond worden met vrijheid; vrijheid van zonden, of vrijheid van verslavingen zoals drugs, alcohol, pornografie of welke verslaving dan ook. In dit onderwijs zullen we ontdekken dat Nieuw Testamentische vrijheid een geschenk is! Als je vanuit het N.T. het onderwerp vrijheid bestudeert, zul je zien dat er een fundamentele realiteit is v.w.b. vrijheid: in Chritus zijn we in ‘vrijheid’ geboren.

Je Leven en Bediening door de Geest geleid

 • Leraar:  Dean Hawk
 • Aantal lessen: 8

Deze lessen zijn ontworpen om je te helpen in de ontwikkeling van je goddelijke communicatie met de Hemelse Vader, door het horen en herkennen van de stem van de Heilige Geest. Onderwerpen die behandeld worden: ‘Hoe herken je de stem van de Heilige Geest?’, ‘Ben ik het, is het God…of de duivel?’, ‘Verschillende manieren waarop de Heilige Geest je zal leiden’, ‘Test wat je hoort!’, ‘Stromen in de zalving van God en in de gaven van de Heilige Geest.’, ‘De stem van wijsheid en de dagelijkse wandel in Zijn perfecte wil.’

OPEN DAG: 13 FEBRUARI 2016 – OPEN AVOND: 15 FEBRUARI 2016

CBC biedt levensveranderend onderwijs. Je zult ondergedompeld worden in het Woord van God, waardoor je in je denken vernieuwd zal worden en zal gaan veranderen. Je zult gaan ontdekken wie je werkelijk bent, en daar vanuit gaan leven.

Als je daarnaar verlangt, maak dan kennis met de Bijbelschool van Andrew Wommack in Nederland: Charis Bible College in Naarden.

Op zaterdag 13 februari 2016 openen wij om 10.30 uur (tot + 14.00 uur) onze deuren voor iedereen die geïnteresseerd is in studeren aan CBC, op voltijd- of deeltijdbasis. Of als thuisstuderende. Maandagavond 15 februari 2016 houden wij een Open Avond van 19.00 – + 21.30 uur.

Voor meer informatie: www.charisbiblecollege.nl/actueel

OPEN WEEK bij de start van CBC cursusjaar 2016-2017: maandag 5 t/m donderdag 8 september 2016. Gratis en geheelvrijblijvend mag u deze week de lessen bijwonen.

Nikkelstraat 3A, 1411 AB Naarden – tel.nr. 035 5338875