DTS Jeugd met een Opdracht


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Huisvesting:  Intern
Locatie:  Amsterdam en Heerde
Uniek:  Taal afhankelijk van locatie Drie maanden op zending
Kosten:  € 4.500 – € 5.000,-
Website:  www.ywamamsterdam.org
Website:  www.ywamheidebeek.org

DTS Jeugd met een Opdracht


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Huisvesting:  Intern
Locatie:  Amsterdam en Heerde
Uniek:  Taal afhankelijk van locatie Drie maanden op zending
Kosten:  € 4.500 – € 5.000,-
Website:  www.ywamamsterdam.org
Website:  www.ywamheidebeek.org

DTS Jeugd met een Opdracht in het kort:

Tijdens de Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht staat God kennen en Hem bekendmaken centraal. De DTS is een intensieve discipelschapstraining van 6 maanden gericht op zending. Een tijd waarin je samen met je medestudenten God beter zal leren kennen en zal groeien in je relatie met Hem.

Je leert Gods stem te verstaan en Hem toe te staan om je leven te vormen. Je wordt uitgedaagd op gebied van karaktervorming, Jezus volgen en in het ontdekken van Gods plan met jouw leven. Er zal veel aandacht zijn voor Gods plan met de wereld, zending en evangelisatie. Je ondekt in de praktijk hoe Hij ook door jou heen kan werken tijdens een 3 maanden durende outreach (zendingsreis) naar het buitenland.

Na de DTS zijn er binnen Jeugd met een Opdracht verschillende mogelijkheden om verder vorm te geven aan jouw roeping. Zo kun je bij Jeugd met een Opdracht in de zending gaan werken of één van de vele vervolgtrainingen doen om je verder voor te bereiden op de plek die God voor je heeft.

De speerpunten van de DTS van Jeugd met een opdracht komen terug in de verschillende onderwerpen waarover les wordt gegeven door sprekers vanuit de hele wereld. Onderwerpen zijn o.a.:

 • Karakter van God
 • Jezus en het kruis
 • Discipelschap
 • Identiteit
 • Relaties
 • Zending
 • Evangelisatie
 • Geestelijke strijd
 • Heilige Geest
 • Gods stem verstaan
 • Gebed en voorbede
 • Geestelijke oorlogsvoering
 • Bestemming en roeping

Locatie: Je kunt een DTS volgen in Amsterdam en Heerde.

Lesweek: Een lesweek begint op maandagochtend om 8:30 uur en eindigt op vrijdagmiddag 17:00 uur. Op een enkele keer na ben je in het weekend vrij.

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkelde lesserie.

Zendingsreizen: Diverse locaties. De groep zal opsplitsen in kleinere teams en met jouw team ga je 3 maanden naar het buitenland. Eén van de focuslanden van Heidebeek is Indonesië. We werken altijd samen met lokale kerken en (Jeugd met een Opdracht) projecten. Bij evangelisatieacties in Nederland werken we samen met het Evangelism Center van de basis.

Vervolgtrainingen: Binnen het Jeugd met een Opdracht internationaal zijn er vele vervolg trainingen. In Nederland worden o.a. de volgende vervolgtrainingen aangeboden:

 • School of Biblical Studies
 • School of Evangelism
 • School of Frontier Missions
 • Family Ministry School
 • School of Intersessory Prayer
 • Foundations in Counselling Ministry

Heidebeek: 23 februari 2015 en 14 mei 2015

Amsterdam: 7 februari 2015

“Tijdens mijn outreach naar Brazilië heb ik meer dan ooit tevoren gezien dat God een Licht is in de duisternis. Aan het einde van de drie maanden durende outreach gingen we vier nachten evangeliseren tijdens het carnaval in Ouro Preto. Als groep moesten we de keuze maken om er nog eenmaal helemaal voor te gaan en alles te geven. Het drukke programma zou veel van ons vragen en het zou een periode worden met weinig slaap. Nadat we die keus hadden gemaakt, gingen we die nacht samen met driehonderd andere christenen vol enthousiasme de straat op. Mijn vriendin en ik vroegen aan God of Hij mensen op ons af wilde sturen die Engels spraken. Na tien minuten stapten inderdaad drie Engels-sprekende jongeren op ons af. Toen we eenmaal over het geloof kwamen te spreken, nam de Heilige Geest het gesprek over. Hij gaf ons de woorden in de mond, waardoor we hun vragen goed konden beantwoorden. God was hier aan ’t werk. Toen we ze vertelden dat zij ook een keuze voor God konden maken, werden ze enthousiast. Even daarna maakten ze de keuze. Yes, weer drie mensen die kunnen strijden voor Gods Koninkrijk. Gloria Deus!” – Anne Brouwer

“Ik heb tijdens de DTS God steeds meer leren kennen als een persoonlijk God. Door de de lessen, door mijn medestudenten en in mijn tijd met God heb ik geleerd dat ik overal voor mag bidden en Hij altijd luistert. Ook heb ik geleerd én ervaren dat ik Gods stem kan verstaan. Bovendien leerde ik om mezelf open te stellen naar anderen. Voor mijzelf en anderen is het fijn als ik deel wat er echt in mijn hart leeft. Het was een mooie tijd waarin mijn relatie met God compleet op zijn kop is gezet en alleen maar mooier is geworden.” – Celine Dekker

“De DTS heeft mijn leven veranderd en heeft me een stevig fundament gegeven voor de toekomst. God is in alles en gaat alles leiden. Voor die tijd kon ik dat niet in honderd procent vertrouwen zeggen. Nu, achteraf, wel. God is aan ’t werk in mijn leven. Door de tijd in Brazilië, mijn outreachbestemming, zie ik dat Hij door mij heen werkt in de dingen die ik doe, hoe ik denk en hoe ik me voel. God geeft me kracht bij uitdaging, bijvoorbeeld preken. Hij vertroost mij op moeilijke momenten, Hij legt verlangens in mijn hart en bouwt mijn karakter. Tijdens de outreach heb ik door alle activiteiten, gebeurtenissen, mensen en het team veel meer gaan zien dat God door alles en iedereen heen werkt. Hij is zichtbaar in de kleine dingen. Zoals de glimlach van het kind waarmee ik eventjes voetbalde. Maar God is ook te zien in de grote dingen, zoals de vele mensen die tijdens een evangelisatieactie met carnaval tot geloof kwamen.” – Tim van Eijl

“Als pasgetrouwd echtpaar vonden we het spannend om een DTS te gaan volgen. Vooraf zagen we best wat nadelen: minder tijd met elkaar, tijdens outreach misschien niet altijd een eigen plekje en de tijd verdelen tussen God, elkaar en de groep. God is goed, zo merkten we. Als een trouwe vader voor Zijn kinderen heeft Hij keer op keer voorzien in onze verlangens en behoeften. We willen pasgetrouwde stellen daarom bemoedigen om samen met God en elkaar de uitdaging aan te gaan. Wij hebben ervaren dat als wij de stap nemen God je hierin volgt en dit rijk zegent. God heeft ons sterker gemaakt als echtpaar.” – Dennis en Elisa Bakker