Kingdom Life College


Categorie:  Fulltime & parttime
Doelgroep:  18+
Huisvesting:  Extern
Locatie:  Rotterdam
Uniek:  Leiderschap, Worship, Mission,
meer dan 40 toerusters
Kosten:  € 2.875,-
Website:  www.kingdomlifecollege.nl

Kingdom Life College


Categorie:  Fulltime & parttime
Doelgroep:  18+
Huisvesting:  Extern
Locatie:  Rotterdam
Uniek:  Leiderschap, Worship, Mission,
meer dan 40 toerusters
Kosten:  € 2.875,-
Website:  www.kingdomlifecollege.nl

Kingdom Life College in het kort:

Kingdom Life College is een fulltime of parttime Bijbelschool in Rotterdam die jou als toekomstig leider voorbereidt om jouw unieke plek in Gods Koninkrijk in te nemen. Je krijgt onderwijs van vele toerusters die bouwen aan bedieningen in binnen- en buitenland. Bij Kingdom Life College kun je voor twee dagdelen per week kiezen uit twee richtingen: de Missiontrack en de Worshiptrack.

Relatie met de Koning-Koninklijk leven-Optimaal bloeien-Hemel op aarde-Je leven delen-Vruchtdragen en uitreiken

–Relatie met de Koning– Jezus heeft de kerk de sleutels tot Gods Koninkrijk gegeven. Hij zegt: “Zoek eerst het Koninkrijk en alles zal je daarbij geschonken worden.” Daarom start alles wat we doen binnen de school vanuit relatie met onze Koning. We zullen jou uitdagen om te zoeken naar Zijn hart. Dit doen we bijvoorbeeld door momenten van aanbidding, het onderzoeken van Zijn woord en het leren verstaan van Zijn stem.

–Koninklijk leven– In 1 Petrus 2 staat dat we uitverkoren zijn om als een koninklijk priesterschap te leven. Wat houdt dat eigenlijk in? God heeft ons vanaf het begin van de schepping geroepen om heerschappij te voeren over de aarde. Jij mag, met de autoriteit die je van God krijgt, steeds meer leren om in je koninklijke positie te gaan staan. Je gaat beseffen wat het betekent dat jij een kind van de Koning bent. Het priesterschap uit zich in een levensstijl van voorbede en aanbidding. Hier besteden we als school veel aandacht aan.

–Optimaal bloeien– We gaan uit van het unieke dat God in jouw leven heeft gelegd. Door het gehele programma heen is ons doel om jou te leren je beste, unieke zelf te zijn in Gods Koninkrijk. Elke keer weer zijn we onder de indruk van het maatwerk van de Heilige Geest, dwars door het programma heen. Hij weet als geen ander hoe jij optimaal tot bloei kunt komen. We zien studenten groeien in hun wandel met God, hun karakter en hun zelfvertrouwen. Als jij weet wie je bent in Christus, word je enorm aantrekkelijk voor je omgeving.

–Hemel op aarde– Wat Jezus heeft gedaan, heeft jou een totaal nieuwe identiteit gegeven. Hierbij hoort ook een nieuwe bestemming, waarbij je de hemel op aarde kunt brengen.Binnen de school doen we er alles aan om jou te trainen om op een natuurlijke wijze te leren functioneren in het bovennatuurlijke. We trainen jou onder andere in: profetie, genezing, bevrijding en het onderscheiden van geestelijke atmosferen. Dit is alleen mogelijk door de Heilige Geest Die in jou woont en Die in jouw leven persoonlijk betrokken wil zijn.

–Je leven delen– Vanuit dienstbaarheid om je leven te delen, kun je anderen verder brengen dan je zelf bent gekomen. Gezond leiderschap is alleen mogelijk door dienstbaarheid. De staf en toerusters van Kingdom Life College werken allen vanuit dit uitgangspunt. En ook jij als student wordt diep geworteld in zowel de kennis als de toepassing van leiderschap en discipelschap. Je gaat bijvoorbeeld als tweedejaars student eerstejaars studenten discipelen: samen met de Heilige Geest ga je op zoek naar het authentieke dat God in iemands leven heeft gelegd.

–Vruchtdragen en uitreiken– Doordat je binnen Kingdom Life College op het gebied van leiderschap alle tools aangereikt krijgt, ga je steeds meer Gods Koninkrijk uitdragen. God geeft altijd overvloedig, zodat je uit kunt delen van wat Hij geeft. Zo kun je vruchtdragen in deze wereld: binnen de kerk, op het zendingsveld, in de maatschappij en op de werkvloer. En we hebben een paar geweldige hulpmiddelen die jou hierop voorbereiden: praktische lessen, de missiereis, ministry-momenten, outreaches en sociale projecten in Rotterdam.

Kingdom Life College is een twee-jarige, fulltime Bijbelschool. Binnen deze school kun je kiezen voor de Worshiptrack, een specialisatie voor een dag per week. Je hebt vier dagen les, waarvan de dinsdag en donderdag de hele dag tot 17:00, op maandag en woensdag van 8:30 tot 12:15. In het eerste jaar ga je vooral een stuk karakterontwikkeling door.

In het tweede jaar ligt de focus op leiderschap. Door het jaar heen worden allerlei onderwerpen behandeld die jou vormen, bouwen en laten opbloeien. Er zijn enorm veel toerusters verbonden aan de school (op de website kun je ze zien). De school valt onder Evangelisch Centrum Europoort en de lessen vinden ook in het gebouw van deze gemeente plaats. Een keer in het jaar gaan we met alle studenten op missiereis. De tweedejaars mogen deze reis, onder begeleiding van een coach, leiden. Minstens een keer per maand gaan we op outreach, waar we altijd veel bijzondere dingen meemaken

De open dagen voor het nieuwe seizoen zijn nog niet bekend. Meer info via welkom@kingdomlifecollege.nl.

  • “Kingdom Life College leert je hoe je samen met God koninklijk mag leven en dat is levensveranderend! Je wordt steeds meer de vrouw (of man) die God bedoeld heeft. Zeker een aanrader!” Chrissy-Anne
  • “Kingdom Life College is life changing, nú al! Je voelt jezelf veranderen!” Joël
  • “Bij Kingdom Life College krijg je les van een divers team van toerusters. Dat maakt dat je niet een visie van 1 persoon kopiëert, maar zelf gaat nadenken! Zij delen openbaringen, maar nog belangrijker: je krijgt zelf veel openbaringen! Bovendien leer je God en jezelf veel beter kennen!”