School for Harvest and Ministry


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Huisvesting:  Extern of intern
Locatie:  Zwijndrecht
Uniek:  Christelijk werker
Kosten:  Divers
Website:  www.schoolforharvest.nl

School for Harvest and Ministry


Categorie:  Fulltime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Huisvesting:  Extern of intern
Locatie:  Zwijndrecht
Uniek:  Christelijk werker
Kosten:  Divers
Website:  www.schoolforharvest.nl

School for Harvest & Ministry in het kort:

Overweldigd door zijn liefde, een boodschapper van zijn genade!

De School for Harvest and Ministry biedt een fulltime opleiding (vier dagen) tot christelijk werker. De opleiding kan parttime (twee dagen) gevolgd worden waarbij de studie verdeeld kan worden over twee jaren.

De studenten die de fulltime opleiding hebben doorlopen kunnen na hun diplomering, nog kiezen voor een vervolg traject. Hierin wordt de student, door persoonlijke coaching, avond/weekend opleiding en studie opdrachten, uitgedaagd hun identiteit en talenten verder te ontwikkelen. Gedurende het eerste jaar wordt meer informatie gegeven over dit vervolgtraject.

Het doel van de opleiding is om voor kerkelijke gemeenten en christelijke organisaties mensen te trainen die Betrouwbaar zijn, Bijbels verantwoord bezig zijn en Bekwaam zijn op het gebied waar ze hun gaven/talenten hebben gekregen. Dit kan dus betrekking hebben op diverse taken in een christelijk werk maar ook in de maatschappij. Belangrijk in de opleiding is dat de student zijn identiteit in Christus heeft gevonden en zo tot een boodschapper van Zijn genade is geworden. Pas wanneer we zelf overweldigd zijn door Jezus’ liefde kunnen we een positief getuige zijn in elk werk.

Christelijk werker

In de opleiding worden vooral bekwaamheden verkregen op het persoonlijke niveau. De student ontwikkelt zichzelf, werkt aan een positief zelfbeeld (gebaseerd op de Bijbel) en leert Bijbelse principes toe te passen in zijn eigen leven. In de opleiding wordt aandacht besteed aan het ontdekken van de eigen talenten, waardoor een gerichte beroepskeuze gemaakt kan worden. Bij een duidelijke roeping wordt ook gekeken naar een eventuele doorstroom naar een andere Bijbelschool of theologische opleiding voor verdere ontwikkeling.

In de opleiding wordt ruime aandacht besteed aan het omgaan met elkaar in een groep: dicht bij je eigen identiteit blijven en tegelijkertijd rekening houden met de ander. Na de opleiding zijn de volgende bekwaamheden het doel.

 • Persoonlijke: hij heeft zicht gekregen op wie hij is in Gods ogen en heeft een persoonlijke relatie met God en kan deze dagelijks vormgeven. Tevens kan hij op open wijze functioneren in de gemeente/organisatie en zich zelf beoordelen c.q. zich laten beoordelen door collega’s.
 • Visionaire: hij heeft een door God geïnspireerde visie voor zijn leven. Hij heeft zicht gekregen op eigen bekwaamheden/talenten.
 • Teamgerichte: hij kan samenwerken met anderen en kan zich toewijden aan het groepsdoel waarbij tevens de eigen ‘grenzen’ bewaard worden.
 • Leerstellige: hij heeft zicht gekregen op een deel van de boodschap/leer van de Bijbel zoals deze in de 66 boeken is verwoord en kan deze toepassen in zijn eigen leven.

Erkenning Opleiding

Deze opleiding geniet een brede erkenning in christelijk Nederland. Studenten zijn naar hun eigen gemeenten teruggegaan en zijn daar tot zegen in diverse sectoren.

De School for Harvest and Ministry staat ingeschreven in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en heeft daarmee een overheidserkenning verkregen. Om in het CRKBO opgenomen te worden, dient voldaan te zijn aan allerlei kwaliteitseisen. Een daarvoor aangewezen extern bureau (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) voert met een zekere regelmaat audits uit om hierop toe te zien.

De opleiding is echter niet erkend in de zin van de Wet op het voortgezet of Hoger en wetenschappelijk onderwijs of welke wettelijke regeling dan ook. Studiefinanciering is dus niet aan de orde. Het halen van de Bijbelschool biedt dus geen wettelijke opstap naar een MBO of HBO opleiding.

Locatie: School for Harvest and Ministry is gevestigd in Zwijndrecht. Er is een mogelijkheid tot intern wonen in een mannenstudentenwoning, vrouwenstudentenwoning of gastgezinnen.

Lesweek:  De lestijden zijn van 09.00 uur tot 15.30 uur. Dinsdag tot en met vrijdag is fulltime. Parttime is dinsdag & donderdag en de 2e keer parttime is woensdag & vrijdag.

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkelde lessen, de readers zijn bij de prijs inbegrepen.

Zendingsreizen: Het eerste jaar wordt er een outreach van tien dagen naar Roemenië gemaakt.

Op aanvraag kan je altijd een dag meelopen op de Bijbelschool, je kunt dit aanvragen via de website. Introductie-avonden 2017 Wil je een kijkje komen nemen op de School for Harvest and Ministry? Bezoek één van onze open avonden. Daar ontmoet je de docenten, maak je kennis met de studenten en krijg je een rondleiding op school. Je proeft de sfeer van de school en kunt al je vragen persoonlijk stellen. We hopen je op één van onderstaande avonden te ontmoeten!

 • 1e avond op dinsdag 11 april 2017
 • 2e avond op dinsdag 6 juni 2017
 • 3e avond op dinsdag 4 juli 2017
 • 4e avond op dinsdag 22 augustus 2017

De avonden beginnen allemaal om 19.30 uur. Locatie: Nehemia Ministries, H.A. Lorentzstraat 5 in Zwijndrecht.

 • Ik ga meer begrijpen wat intimiteit met God betekent.
 • Ik zie dat ik een andere positie mag innemen.
 • Ik ben anders naar me zelf gaan kijken. Meer vrijmoedigheid ontvangen. Een hoop mogen ontdekken van Zijn woord.
 • Ik ben meer gefocust op God en Zijn plan met mijn leven, in plaats van op me zelf.
 • Ik ben van een verstandelijk mens, veranderd naar een mens met een hart voor God.
 • Ik wist ook niet echt wat genade inhield. Eindelijk kan ik zeggen dat God van me houdt.
 • Het leven met God is geland: in alle gebieden van mijn leven.
 • Er is een gezond fundament van eigen waarde gelegd.
 • Ik had mijn geloof heel erg op gevoel gebouwd. Er is nu een fundament gelegd op Zijn waarheid, het Woord.
 • Veel geleerd over Gods Woord, inzichten gekregen.
 • Hij heeft me gedoopt met Zijn Geest, wat is dat mooi!
 • Jezus heeft me veel liefde gegeven, wat maakt dat ik van binnenuit verander.
 • Jezus heeft de hardheid van me afgebroken.
 • Ik kwam met onrust in mijn denken, maar dat is veranderd in een veel dieper vertrouwen en veiligheid en geborgenheid bij God. Door het onderwijs heb ik eindelijk mijn positie in het huwelijk ingenomen.
 • Ik heb mezelf gevonden in Hem. Jezus heeft me de Vader geopenbaard. Er is een honger in me opgewekt naar meer van Zijn tegenwoordigheid en Zijn Woord. Ik heb meer een relatie gekregen met de Heilige Geest. Meer discipline gekregen. Er is herstel gekomen in de relatie tussen mij en mijn ouders. Daar heeft de Heer in deze opleiding voor gezorgd.
 • Ik heb geen last meer van depressie en kan nu genieten van alles. Hij heeft de leegte in mijn hart opgevuld, zodat ik niet meer telkens hoef te zoeken naar bevestiging.
 • Ik ben vrij gekomen van zelfhaat, depressie, religie en angst.
 • Ik heb God leren kennen als Vader. Ik heb geen constante pijn meer in mijn hart. Door het jaar ontdekte ik dat ik veel muren om mijn hart had, deze zijn langzaam aan weggehaald. Ik ben van waarde voor God.

De kosten voor de fulltime opleiding zijn € 2655,-, daarbij komt € 675,-voor de outreach, € 90,- voor de Ministryweek en € 1.650,- voor eventuele huisvesting. De kosten parttime zijn € 1.575,- en €1.650,- voor eventuele huisvesting.