Vrij Zijn bijbelschool


Categorie:  Parttime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Veenendaal
Aanbod:  30 avonden in 1 jaar
Kosten:  € 325,- of € 35,- per module
Website:  www.bevrijdingspastoraat.nl

Vrij Zijn bijbelschool


Categorie:  Parttime
Doelgroep:  18 t/m 99 jaar
Locatie:  Veenendaal
Aanbod:  30 avonden in 1 jaar
Kosten:  € 325,- of € 35,- per module
Website:  www.bevrijdingspastoraat.nl

Vrij Zijn bijbelschool in het kort:

De Vrij Zijn Bijbelschool biedt een eenjarige opleiding, bestaande uit 10 modules van 3 lesavonden met als basisingrediënten: Solide Bijbelonderwijs, Missionaire Roeping en Gezonde Identiteit. Een school die christenen wil helpen groeien in kennis, karakter en kracht. Docenten o.a.: Wilkin van de Kamp, Willem J. Ouweneel, Martin Koornstra, Jan Pool & Erica Duenk. Met 180 jaarstudenten en gemiddeld 40 cursisten die een losse module volgen, is de Vrij Zijn Bijbelschool in haar tweede jaar uitgegroeid tot een begrip. De studenten melden zich aan – uit de volle breedte van het Lichaam van Christus – om toegerust en praktisch gevormd te worden. We willen cursisten helpen om hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken. Alle studenten hebben binnen hun eigen kerk of gemeente een coach met wie ze mentorgesprekken voeren waarin de persoonlijke groei en verandering van de student centraal staat.

Locatie: De Vrij Zijn bijbelschool vindt ieder jaar plaats op een andere locatie. 2011/2012 Veenendaal, 2012/2013 De Shelter, Industrielaan 24, 3903 AD inVeenendaal.

Lesmomenten: Een jaar lang 30 avonden iedere woensdagavond van 19:45 tot 22:00 uur.

Lesmateriaal:  Eigen ontwikkeld materiaal vanuit Vrij Zijn.

Les programma 2012-2013

Module 1: ‘Leven in Gods tegenwoordigheid’

Spreker: Wilkin van de Kamp

Van nature zijn we allemaal gewoontedieren, maar diep van binnen hunkeren we om te leven in Gods tegenwoordigheid. Wij hebben het verlangen om God persoonlijk te kennen en door Hem geleid te worden. In deze module wil Wilkin je leren bewust te worden van Gods tegenwoordigheid om te ontdekken hoe je hart gevoeliger kan worden voor het verstaan van Gods stem en je dezelfde werken mag doen die Jezus deed!

 • Woensdag 5 september 2012: ‘Bewust worden van Gods tegenwoordigheid’
 • Woensdag 12 september 2012: ‘De stem van God leren verstaan’
 • Woensdag 19 september 2012: ‘Openbaring van Gods heerlijkheid’

Het is niet meer mogelijk om u voor deze eerste module aan te melden.

Module 2: ‘Geestelijk zoonschap en vaderschap’ Spreker: Jan Pool

Om ons te helpen onze groei als christen beter te begrijpen, spreekt de Bijbel over vijf stadia op weg naar geestelijke volwassenheid, die vergelijkbaar zijn met de verschillende stadia van onze lichamelijke ontwikkeling.Onze geestelijke ontwikkeling begint, net als in het natuurlijke, met de baby-tijd en kan zo doorgroeien naar de kindertijd, de tienerjaren, zoonschap en uiteindelijk vaderschap. Voor een gezonde groei en ontwikkeling is het heel belangrijk deze niveaus goed te begrijpen. We zullen in deze module vooral ingaan op geestelijk zoonschap en vaderschap.

 • Woensdag 26 september 2012: ‘De vijf stadia van geestelijke groei’
 • Woensdag 3 oktober 2012: ‘De geest van het zoonschap’
 • Woensdag 10 oktober 2012: ‘De geest van het vaderschap’

Het is niet meer mogelijk om u voor deze module aan te melden.

Module 3: ‘Grenzen verleggen’ Spreker: Andreas Pestke (D)

Jezus zegt ons tot aan het einde van de wereld te gaan om Zijn getuigen te zijn.

Wat een geweldige opdracht, die God ons geeft! Zijn we er klaar voor om mensen uit een andere cultuur het evangelie te brengen, hier in Nederland of waar God ons ook heen zendt? Hoe gaan we met armoede om zonder de mensen, die we willen helpen, en onszelf te schaden? Waarom is er in verschillende delen van de wereld een explosieve groei van christelijke gemeenten, die we in Europa zo niet kennen?

 • Woensdag 31 oktober 2012: ‘Cross-cultural bedieningen’
 • Woensdag 7 november 2012: ‘Gemeentestichting-bewegingen’
 • Woensdag 14 november 2012: ‘Armoede begrijpen en overwinnen’

Het is niet meer mogelijk om u voor deze module aan te melden. Module 4: ‘Hoe diep wil jij gaan?’ Spreker: Rob van Zon

Als we tot geloof komen, willen we alles geven aan God, zonder compromissen. Als we op weg zijn komen we er achter dat God van ons houdt zoals we zijn, maar dat Hij teveel van ons houdt om ons zo te laten. Jezus zag de vreugde die voor Hem lag en koos ervoor de weg te gaan die God van te voren had voorbereid.  Wij mogen volgen in de voetsporen van Jezus, maar tegen welke prijs wil jij hem volgen?

 • Woensdag 28 november 2012: ‘Leidt lijden tot gehoorzaamheid?’
 • Woensdag 12 december 2012: ‘De vreugde zien voorbij het kruis!’
 • Woensdag 19 december 2012: ‘Staan of zwemmen?

Het is niet meer mogelijk om u voor deze module aan te melden.

 

Module 5: ‘Mannen en vrouwen van God’ Spreker: Wilkin van de Kamp

In deze module daagt Wilkin je uit om met hem op zoek te gaan in het Woord van God naar de plaats van mannen en vrouwen in het Koninkrijk van God. ‘Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk; u allen bent immers één in Christus Jezus’ (Galaten 3:28). God wil niet dat wie dan ook aan de zijlijn blijft toekijken, maar dat mannen en vrouwen in Christus elkaar dienen en versterken om Jezus Christus zichtbaar te maken in een wereld die God niet kent.

 • Woensdag 9 januari 2013: ‘Gods roeping voor vrouwen’
 • Woensdag 16 januari 2013: ‘Gods roeping voor mannen’
 • Woensdag 23 januari 2013: ‘Samen dienen in Gods Koninkrijk’

 

Module 6: ‘Persoonlijke leiding door de Heilige Geest’ Spreker: Erica Duenk

Toen Jezus naar de hemel ging, beloofde Hij Zijn discipelen dat Hij hen niet als wezen zou achterlaten, maar dat de Vader hen de Heilige Geest zou zenden. Vanuit Gods Woord willen we samen gaan ontdekken wie de Heilige Geest is, wat Hij doet en hoe Hij tot ons spreekt. In deze module willen we de Bijbelse waarheden over Gods Geest gaan ontdekken, begrijpen, aannemen en toepassen, zodat we kunnen uitstappen in de gaven die de Heilige Geest ons heeft gegeven. Theorie en praktijk zullen dus hand in hand gaan!

 • Woensdag 30 januari 2013: ‘Heilige Geest, wie bent U?’
 • Woensdag 6 februari 2013: ‘Heilige Geest, wat doet U?’
 • Woensdag 13 februari 2013: ‘Heilige Geest, wat zegt U?’

 

Module 7: ‘Wonderen gebeuren nog steeds!’ Spreker: Martin Koornstra

De evangeliën vertellen het prachtige verhaal van Jezus. Elke bladzijde is bijzonder en steeds weer opnieuw komen we wonderen tegen. Niet alleen in samenkomsten, maar juist in alledaagse situaties. Hebreeën 13:8 zegt dat Jezus Christus dezelfde blijft, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid! Dan is een bovennatuurlijk leven ook vandaag mogelijk, vol met de wonderen van Jezus. Hij is niet veranderd.

 • Woensdag 6 maart 2013: ‘God is onze heelmeester!’
 • Woensdag 13 maart 2013: ‘Het mysterie van het lijden’
 • Woensdag 20 maart 2013: ‘Genees de zieken!’

 

Module 8: ‘Droom in uitvoering’ Spreker: Jan Pool

God heeft een unieke bestemming voor jou. Misschien vind je ‘bestemming’ een groot woord. Maar je kunt voor bestemming ook ‘plan’ of ‘droom’ invullen. Belangrijk is dat jij een antwoord vindt op de vraag wat jouw bijdrage mag zijn aan het plan dat God met deze wereld heeft. Hoe heeft God jou gemaakt? Wanneer ben jij op je best? Wat zijn jouw eigen wensen en dromen voor jouw leven? En als je denkt te weten wat Gods plan met je leven is, hoe kom je dan daar waar God je hebben wil?

 • Woensdag 10 april 2013: ‘Ontdek Gods bestemming voor je leven’
 • Woensdag 17 april 2013: ‘Hoe bereik je Gods bestemming voor je leven’
 • Woensdag 24 april 2013: ‘Hindernissen op weg naar Gods bestemming voor je leven’

 

Module 9: ‘Eerst Gods Koninkrijk!’ Spreker: Willem J. Ouweneel

Naast de Heilige Geest is het Koninkrijk Gods volgens mij hét grote thema dat voor ons in deze eindtijd van belang is. Té lang dachten we dat het vooral gaat om vergeving van zonden en naar de hemel gaan. Terwijl het ook moet gaan om navolging, toewijding, om de heerschappij van Christus in onze levens, om het leren houden van zijn geboden en om geestelijke voorbereiding voor de openbaring van Gods Koninkrijk stráks. Straks mederegeerders van Christus, nú onderdanen van Christus. ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’ – wat houdt dat in? Hoe kom je dat Koninkrijk binnen? Wat zijn de regels van dat Koninkrijk? Hoe gaan we daar met elkaar om? Wat is de strijd die gaande is tussen dat Koninkrijk en het rijk van Satan? Enzovoort, enzovoort.

 • Woensdag 8 mei 2013: ‘Gods Koninkrijk – hoe kom je erin?’
 • Woensdag 15 mei 2013: ‘Gods Koninkrijk en zijn wetten’
 • Woensdag 22 mei 2013: ‘Gods Koninkrijk in deze wereld’

 

Module 10: ‘Weten wie je bent in Christus, dát is je kracht!’ Spreker: Wilkin van de Kamp

In deze module neemt Wilkin je mee om te ontdekken wie je bent in Christus. Je kunt pas tot zegen zijn voor anderen als je weet wie je bent in Christus. Dan zal alles wat je doet en alles wat je zegt doordrenkt zijn van het hart en de Geest van Christus die in je woont. Een praktische module waarin we het geheim gaan ontrafelen dat de basis is van onze identiteit en autoriteit die we in Christus ontvangen en uitdragen. Wie ben jíj? Wat doe jíj? En wat zeg jíj?

 • Woensdag 5 juni 2013: ‘Wie ben ik?’
 • Woensdag 12 juni 2013: ‘Wat doe ik?’
 • Woensdag 19 juni 2013: ‘Wat zeg ik?’

Locatie De Shelter, Industrielaan 24, 3903 AD Veenendaal.

Tijden Iedere woensdagavond van 19:45 tot 22:00 uur.

De inschrijving voor de modules eindigt telkens één dag voor het begin van de eerste van de drie avonden. U kunt zich via de website van Vrij Zijn inschrijven per module.